Nieistniejące już kamienice przy ul. Zwycięstwa. Dziś w tym miejscu obok skrzyżowania ul. Stawisińskiego ze Zwycięstwa buduje się kolejne bez duszy betonowe klocki...Tak ginie stary Koszalin!

 

Zdjęcia udostępniane na stronie przechowywane są na zewnętrznym serwerze w postaci konta Dropbox. Niestety na rynku dostępny jest w tej chwili tylko jeden dodatek umożliwiający integrację Joomla z Dropbox. Dodatek ten ma pewne ograniczenia względem galerii natywnie obsługiwanych przez Joomla. Przed przeglądaniem galerii bądź zatem uprzejmy poczekać na załadowanie się na stronę wszystkich zdjęć.


Joomla Boat